bekwaamheid

Wat is vaardigheid:

Vaardigheid is het aantonen van kennis, bekwaamheid en vaardigheid . Vaardigheid is een bijvoeglijk naamwoord om de persoon te kwalificeren die een totale kennis heeft over een onderwerp, die alles met grote vaardigheid, vaardigheden en competentie uitvoert.

Een bekwame persoon is iemand met ervaring en bekwaam en demonstreert kennis van een bepaald onderwerp. Voor deze demonstratie zijn er examens en vaardigheidstests, die kunnen worden uitgevoerd in talen zoals Engels, Frans, Japans en ook in het hoger onderwijs, zoals verpleegkunde. In het Engels en Spaans wordt het woord bekwaamheid vertaald als bekwaamheid (Engels) en competentie (Spaans).

Taalexamens zijn essentieel om instellingen, met name universiteiten, te bewijzen dat de student een goede kennis van de taal heeft en een vereiste is voor master- en doctorale graden. Vaardigheidsexamens hebben meestal een vervaldatum en moeten indien nodig worden verlengd.

De Federal Nursing Council heeft een bekwaamheidsexamen voor professionals in het gebied, voor het bijwerken en professionele verbetering, en zorgt ervoor dat verpleegkundigen, technici en verpleegassistenten meer gekwalificeerd zijn.