consistent

Wat is Coherent:

Coherent is iemand of iets dat samenhang en samenhang bevat, dat wil zeggen dat het handelt en doordrongen is van logica en authenticiteit .

Om coherent te zijn, is rationeel zijn wanneer iemand een reeks logische informatie kan gebruiken om een ​​boodschap over te brengen, bijvoorbeeld door tegenstrijdigheden of twijfels over een bepaald onderwerp te vermijden.

Voor een coherente tekst zijn enkele grammaticale en semantische elementen nodig om een ​​begrijpelijke betekenis aan het verhaal te geven. Het juiste gebruik van voorzetsels en voegwoorden, bijvoorbeeld, zijn enkele apparaten die helpen om een ​​samenhangende tekst te maken.

Om een ​​tekst als samenhangend te beschouwen, moet deze correct een begin (introductie), midden (ontwikkeling) en einde (conclusie) bevatten.

Lees meer over de betekenis van voltooiing.

Het tegenovergestelde van coherent gedrag is het onsamenhangende gedrag, dat wordt gekenmerkt door onzekerheden, besluiteloosheid, gebrek aan logica of niet oprecht of authentiek is.

In het Engels kan het woord coherent vertaald worden als consistent of coherent .

Etymologisch, is coherent ontstaan ​​in de Portugese taal van het Latijnse woord cohaerens, wat betekent "dat is verbonden met".

Meer informatie over de betekenis van samenhang.

Synoniemen voor coherente

  • aangesloten
  • aangesloten
  • verenigd
  • aaneengesloten
  • harmonisch
  • logisch
  • redelijk
  • begrijpelijk
  • geschikt

Zie ook samenhang en cohesie en samenhang.