broedmachine

Wat is een incubator:

Incubator is een apparaat dat de ideale omstandigheden biedt voor de ontwikkeling en groei van bepaalde dingen, voornamelijk levende organismen.

Er zijn echter ook zogenaamde starterscentra die bestaan ​​uit projecten of bedrijven die de functie hebben nieuwe kleine of micro-ondernemingen op te richten en te ontwikkelen, die gedurende alle beginfasen van het proces assisteren.

De incubator kan ook, binnen het bereik van de geneeskunde, een kleine kamer met zuurstof zijn, met gecontroleerde temperatuur en vochtigheid, waar de pasgeborene wordt geplaatst wanneer hij speciale zorg nodig heeft. Premature baby's zijn een voorbeeld.

In biologische studies bestaat een incubator in het algemeen uit een apparaat dat de ideale omstandigheden reproduceert voor de ontwikkeling en groei van een bepaald levend organisme.

Vanuit hetzelfde gezichtspunt is de incubator voor eieren een apparaat dat voor hen wordt gebruikt om kunstmatig te worden geschokt, zonder dat daarvoor een dier nodig is.