Kapitaalgoederen

Wat zijn hoofdgoederen:

Kapitaalgoederen of productiegoederen zijn de uitrusting, faciliteiten, goederen of diensten die nodig zijn voor de productie van andere goederen of diensten. Het kapitaalgoed wordt niet rechtstreeks in het eindproduct verwerkt. Individuen, organisaties en overheden gebruiken kapitaalgoederen bij de productie van andere goederen of koopwaar.

Kapitaalgoederen omvatten fabrieken, machines, gereedschappen, uitrusting en verschillende constructies die worden gebruikt om andere producten voor consumptie te produceren. Er zijn controverses in het gebruik van het woord. Auto's worden bijvoorbeeld als consumptiegoederen beschouwd, omdat ze meestal voor persoonlijk gebruik worden gekocht, maar een vrachtwagen kan als een kapitaalgoed worden beschouwd, omdat deze door bouwbedrijven wordt gebruikt bij het vervoer van materialen, voor het bouwen van huizen en gebouwen.

Technologie maakt gebruik van een combinatie van factoren voor de productie van goederen en diensten. Landbouw en industrie kunnen kapitaalintensief en arbeidsintensief zijn en meer gebruik maken van arbeid of arbeid. Productiefactoren worden gevormd door land of natuurlijke hulpbronnen, door arbeid, door kapitaal, door technologie en door ondernemerschap.

Meer informatie over:

Kapitaal in de economie