drama

Wat is Drama:

Drama is een uitdrukking die wordt gebruikt om een ontroerende situatie aan te duiden die lijden of angst met zich meebrengt . Voorbeelden: "Het drama van verlaten kinderen", "Het drama van de slachtoffers van oorlog", "Het drama van de landlozen", enz.

In de figuurlijke zin wordt het woord drama vaak gebruikt om een ​​gedrag te karakteriseren dat een zekere overdrijving aantoont in zijn klachten over een bepaalde situatie: "Hij maakt drama."

Oorspronkelijk komt het woord drama van het Griekse 'drâma', wat 'actie' betekent, en werd het gebruikt in relatie tot theatrale kunst. En dit is wat het dramatische genre kenmerkt: het presenteren van de enscenering van een tekst. Een drama is een tekst waarvan de geschiedenis wordt gekenmerkt door een ontvouwing van gebeurtenissen vergelijkbaar met die van het echte leven.

Drama is elke fase waarin het stripverhaal wordt vermengd met het tragische, het is een reeks gecompliceerde, ontroerende of zielige afleveringen.

Onder de verschillende vormen van dramatische uitingen vallen tragedie, komedie, klucht, zelf en drama op.