TJLP

Wat is TJLP:

TJLP staat voor Long-Term Interest Rate, een economische indexeerder opgericht door Voorlopige maatregel nr. 684, gedateerd 31 oktober 1994, gepubliceerd in de staatscourant van de federale overheid op 3 november 1994 en gewijzigd door wet 10183/2001.

De TJLP is opgericht om langetermijninvesteringen in infrastructuur te stimuleren en te reguleren (waterkrachtcentrales, havens, luchthavens, telecommunicatiesystemen, spoorwegen, wegen, waterdistributienetwerk en rioolwaterzuivering, enz.) En in de consumentensector.

De langetermijnfinanciering toegekend door de Nationale Bank voor Economische en Sociale Ontwikkeling (BNDES) wordt ook gereguleerd door TJLP.

De TJLP-berekening is gebaseerd op de volgende parameters:

  • Inflatiedoel: de IPCA - de brede consumentenprijsindex is de standaardindex;
  • Risicopremie: hoe hoger de kans op verlies van belegging van een openbaar effect ten opzichte van een andere belegging die als een verzekering wordt beschouwd, hoe groter de risicopremie.

Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de driemaandelijkse fixatie van het percentage van de TJLP is de Nationale Muntraad (CMN). Openbaarmaking is de verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Brazilië.