atheïsme

Wat is atheïsme:

Atheïsme vertegenwoordigt de categorische ontkenning van het bestaan ​​van godheden en bovennatuurlijke entiteiten, dat wil zeggen, de aanwezigheid van God of andere goden in het universum. Atheïsme is het tegenovergestelde concept van theïsme.

Symbool van het atheïsme

Atheïsme ontwikkelde zich vanuit de groei van ideeën op basis van wetenschappelijk scepticisme en de verspreiding van het vrije denken. De constante en groeiende kritiek op religie vertegenwoordigde ook een versterking voor atheïstische argumenten om kracht en bekendheid te verwerven.

Pas in de achttiende eeuw, met de Verlichting, begonnen echter de eerste personen die beweerden atheïsten te zijn, naar voren te komen. Momenteel is Zweden het land met de hoogste concentratie atheïsten ter wereld, ongeveer 85% van de lokale bevolking.

Meer informatie over Theïsme.

Atheïsme is geen religie, want het is niet gebaseerd op de basisregels van religieuze doctrines, zoals het geloof in een hoger wezen, de praktijk van rituelen of andere doctrinaire regels, bijvoorbeeld. Atheïsme bestaat uit een filosofische kijk op en positie op het leven.

Etymologisch is het woord atheïsme ontstaan ​​uit de Griekse atheos, die letterlijk vertaald kan worden als "zonder god". Aanvankelijk werd deze term, die als pejoratief werd beschouwd, gebruikt om te verwijzen naar mensen die niet in de goden geloofden die op dat moment door de samenleving werden aanbeden.

Lees meer over de betekenis van Atheist.

Agnostisch atheïsme

Ook bekend als atheïstisch agnosticisme vertegenwoordigt de belichaming van de filosofische concepten van atheïsme en agnosticisme.

Agnostische atheïsten geloven dat het bestaan ​​van een godheid nog steeds onbekend is voor de mens, en om deze reden geloven ze niet in de goden die tot nu toe door de geschiedenis heen zijn blootgesteld. Voor deze mensen is het noodzakelijk om het bestaan ​​van een godheid te bewijzen, zodat zij er gelovigen in kunnen worden.

In tegenstelling tot de definitie van de atheïstische agnosticus is de theologische agnost, die gelooft in het bestaan ​​van goden, maar dat deze nog steeds onbekend zijn voor de mens.

Meer informatie over de betekenis van Agnostic.