stilzwijgend

Wat is impliciet:

Sub-begrepen is een bijvoeglijk naamwoord dat iets betekent dat stilzwijgend, begrepen, maar niet uitgedrukt of verkondigd is. Iets dat in de geest zit, maar het is niet expliciet uitgedrukt .

Begrijpen is weten, voorspellen of begrijpen door middel van intelligentie wat niet wordt uitgedrukt of verlicht. Het wordt verondersteld, opgenomen of begrepen door een interpretatie. Eén impliciet gegeven is impliciet begrepen .

Twijfel over de spelling van het woord is heel gewoon en veel mensen schrijven het woord verkeerd. De juiste vorm is begrepen en niet onder-begrepen, dat wil zeggen zonder het koppelteken.

In het Engels wordt het impliciete woord vertaald door de woorden impliciet, impliciet of stilzwijgend. Vb: Ik heb hem gezegd dat het regende. Er werd gesuggereerd dat ik een paraplu moest meenemen. - Ik zei hem dat het regende. Hij zou een paraplu meenemen.

Een persoon die impliciet spreekt, is iemand die insinuaties maakt die in zijn spraak zijn verhuld.

Veronderstelling en subbegrip

Een verklaring kan vooronderstelde en impliciete informatie bevatten. De vooronderstelde informatie is duidelijk, onbetwistbaar en de lezer / luisteraar hoeft niet af te leiden of af te leiden welke informatie de auteur van plan is te geven. Aan de andere kant hangt de impliciete informatie af van de context of het interpretatievermogen van de lezer of luisteraar.

Een persoon hoort of leest niet precies wat de auteur of gesprekspartner heeft gezegd of geschreven, omdat elke persoon de informatie aanvult met zijn eigen interpretaties (die variëren afhankelijk van hun context).

Meer informatie over de betekenis van Assumption.