determinisme

Wat is determinisme:

Determinisme is een filosofisch concept dat zegt dat alle feiten gebaseerd zijn op oorzaken, dat wil zeggen dat de hele gebeurtenis wordt bepaald door vastberadenheid, hetzij natuurlijk of bovennatuurlijk.

De term determinisme is voortgekomen uit het werkwoord "bepalen", wat uit de Latijnse determinare komt die letterlijk "niet-eindigend" of "niet-beperkend" betekent. Kort gezegd, determinisme is een gedachtestroom die het idee verdedigt dat menselijke beslissingen en keuzes niet gebeuren volgens een vrije wil, maar eerder door toevallige relaties.

Alles in het universum is, volgens het determinisme, beperkt tot onveranderlijke wetten, dat wil zeggen dat alle menselijke feiten en acties van nature zijn bepaald en dat "keuzevrijheid" slechts een illusie van leven is.

In de moderne tijd werd het determinisme gebruikt als een concept om het universum uit te leggen, voornamelijk om te proberen natuurlijke fenomenen te begrijpen. Volgens deze theorie zou het mogelijk zijn om toekomstige gebeurtenissen te "voorspellen" op basis van de huidige gebeurtenissen, omdat alle realiteit met elkaar verbonden zou zijn door gemeenschappelijke doelen; de realiteit is vast, dat wil zeggen, wat er voorspeld zal worden, zal gebeuren.

Soorten determinisme

Verschillende soorten concepten zijn gemaakt voor determinisme, van de manier waarop kans en vastberadenheid worden begrepen:

  • Pre-determinisme: het wordt beschouwd als een mechanistisch determinisme, dat wil zeggen dat de bepaling van oorzaken in het verleden wordt geplaatst, en dat gebeurtenissen aanwezig zijn en toekomstige oorzaken van verschijnselen worden uitgelegd in de initiële voorwaarden van het universum.
  • Post-determinisme: het is gebaseerd op teleologie, filosofische studie van doelen en doeleinden. Dit model van determinisme beweert dat de bepaling van feiten in de toekomst is, dat wil zeggen, alles gebeurt volgens een doel of reden van een goddelijke entiteit die niet tot het menselijke universum behoort; de "wil van goden", bijvoorbeeld.
  • Co-determinisme: vergelijkbaar met Chaostheorie, co-determinisme verdedigt de occasionele relatie van oorzaken als generatoren van nieuwe realiteiten. De effecten van één oorzaak kunnen bijvoorbeeld de oorzaken van andere effecten worden, een realiteit die verschilt van de vorige oorzaken. In dit model wordt determinisme geplaatst in het heden of in de gelijktijdigheid van processen.

Determinisme en vrijheid

Determinisme is het onderwerp van veel kritiek onder onderzoekers en filosofen die het concept van vrije keuze en vrije wil omarmen; een niet-toeval.

Critici bevestigen hun standpunt door te beweren dat geest, ziel, verlangen, keuze en menselijke wil niet naast elkaar bestaan ​​in hetzelfde causale universum van de natuur, en daarom niet worden beheerst door dezelfde onveranderlijke wetten.

Bepaalde deterministen gaan echter tegen critici in met het argument dat ze het co-determinisme negeren, dat wil zeggen, het concept dat er relaties zijn tussen verschillende realiteiten, of het nu moleculair, sociaal, planetair, psychisch, enzovoort is.

Er zijn andere geleerden, zoals Nietzsche en Deleuze, die determinisme en vrijheid niet als tegenstrijdig interpreteren. Vrijheid zou niet 'vrije wil' zijn, maar het vermogen tot schepping. In die zin zou 'vrije wil' alleen maar de keuze zijn tussen opties die al sinds altijd zijn vastgesteld, die al zijn gemaakt. Dit principe (vastberadenheid die al in het verleden bestond) is dus kenmerkend voor het pre-determinisme.