feminazi

Wat is Feminazi:

Feminazi is een term afgeleid van de kruising van 'feministe' en 'nazi', pejoratief gebruikt om het extreme of radicale gedrag te beschrijven van vrouwen die strijden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.

Hij verwijst naar de extreme of radicale houding van vrouwen die zichzelf feministen vinden en pleiten voor gelijke rechten.

In deze gevallen heeft de militante vrouw een strijdbare houding, met toespraken afgekondigd in agressieve tonen, wat uiteindelijk een ondeugdelijk discours, afkeer van mannen wordt.

Meer informatie over Misandria.

De term werd voor het eerst gebruikt in 1990 door radio-omroep Rush Limbaugh om te verwijzen naar vrouwen die destijds voor beëindiging van de zwangerschap pleitten. In haar toespraak stelde Rush dat het belangrijkste in het leven van een feministe was om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk abortussen mogelijk zouden zijn.

De term is tegenwoordig echter populairder geworden door verhoudingen te nemen die verder gaan dan reproductieve rechten, wat de feministische strijd voor gelijke rechten verder stimuleert.

De media en internet, met de uitvinding van sociale netwerken, zijn ruimtes waar het mogelijk is om verschillende gevallen te vinden waarin het gebruik van de term feminazi wordt gebruikt om de spraakruimte die aan een feministische vrouw wordt gegeven te de- legitimeren of de-karakteriseren.

Meer informatie over Feminisme.

Verschil tussen feminazi en feminisme

Hoewel vergelijkbare termen door critici van de feministische beweging worden gebruikt, zijn er aanzienlijke verschillen tussen 'feminazi' en 'feminisme'.

Feminisme tracht, als actie, de rechten van vrouwen te waarborgen en hen op gelijke voet te stellen met mannen. De term feminazi of feminazismo is gemaakt met de intentie om feministische vrouwen met een meer radicale houding te verlagen.

Zoals de term ook verwijst naar het nazisme, is het gebruikelijk om de feministische strijd te associëren met de superioriteit van vrouwen in relatie tot mannen (Femismo), zoals de nazi-beweging zelf deed.

Zie ook de betekenis van nazisme en Femisme.