Tupa

Wat is Tupã:

Tupã (van de Tupi-Guarani tu'pan of tu'pana ) is een naam van inheemse mythologische oorsprong, wat in Tupi-taal "thunder" betekent.

Veel mensen verwarren de naam Tupã als zijnde de superieure godheid binnen de Tupi-Guarani-cultuur. In feite werd dit idee opgenomen door de jezuïeten tijdens de periode van Portugese kolonisatie en catechese, toen de Indianen het geluid van de donder vreesden, omdat het fenomeen iets onbekends was voor hen, geassocieerd met het goddelijke of mystieke.

De hoogste god van de Tupi-Guarani is echter Nhanderuvuçú (oude ziel in de Tupi-taal), ook bekend als Nhamandú.

Volgens de legende creëerde hij, nadat Nhanderuvuçú de zielen en de wateren ( Iara ) had geschapen, Tupã, verantwoordelijk voor het beheersen van weer, klimaat en winden. Daarom vreesden de Indianen de geluiden van donder en bliksem, want zij dachten dat het Tupan was die zichzelf negatief uitte over iets of een slecht voorteken.