omkoperij

Wat is omkoping:

Omkoping is een onwettige handeling die bestaat uit het in gang zetten van iemand om bepaalde handelingen te verrichten in ruil voor geld, eigendom of andere speciale voordelen.

Volgens de wet is omkoping geclassificeerd als een misdaad van corruptie in het Braziliaanse Wetboek van Strafrecht, met straffen variërend tussen 2 (twee) en 12 (twaalf) jaar gevangenisstraf als de verdachte wordt veroordeeld.

Omkoping wordt beschouwd als elke aanbieding, betaling of belofte aan een overheidsinstantie, overheidsfunctionaris, openbaar ambtenaar en andere professionals in ruil voor gunsten door hen die op een bepaalde manier de corruptor bevoordelen.

Voorbeeld: "Hij heeft de rechter omgekocht om vrijstelling te krijgen van zijn straf . "

In het Engels kan het woord "omkoping" worden vertaald in omkoping of omkoping .

Leer het verschil tussen de betekenis van passieve corruptie en actieve corruptie.

Vanuit sociaal oogpunt is omkoping een schadelijke praktijk die bijdraagt ​​tot de destabilisatie van een samenleving, of het nu gaat om economische, educatieve, culturele, enzovoort.

In Brazilië is de omkoopsom bijvoorbeeld aanwezig in verschillende sociale lagen, van de hoge posities van de overheid tot de dagelijkse relaties van de samenleving.

Synoniemen voor suborno

  • corruptie
  • verzorging
  • aankoop
  • bal
  • omkoping
  • corruptie
  • gemaakt
  • honorarium

Zie ook: de betekenis van corruptie.