Net Modernity

Wat is Net Modernity:

Het is de term bedacht door de Poolse filosoof Zygmunt Bauman om de huidige maatschappij te definiëren. Het analyseert en definieert de snelle en vloeiende relaties en het gedrag van de hedendaagse wereld, beïnvloed door het geglobaliseerde kapitalisme.

Netto moderniteit en postmoderniteit

Er wordt veel gevraagd of de term vloeibare moderniteit uit dezelfde betekenis van postmoderniteit komt. Bauman verlaat echter de postmoderne terminologie, die volgens hem niet langer een begrip is en een grote stroming van denken wordt, waarbij auteurs zichzelf postmodern noemen.

De auteur werkt met het idee dat de maatschappij geen postmoderniteit leeft. De nieuwe sociale en institutionele formaties ontstaan ​​uit een vloeiende moderniteit, die de solide moderniteit van de eerste helft van de twintigste eeuw overtrof. Wat als gevolg heeft achtergelaten het rationele en bureaucratische concept van gedrag en instellingen.

De mens van deze vloeibare moderniteit wordt als vloeibaar beschouwd, met een grote aanpassingsflexibiliteit en diverse gedrags-, intellectuele en sentimentele veranderingen, volgend op het tempo van de transformatie van de nieuwe samenleving.

Bauman gebruikt de term vloeistof om een ​​analogie te maken met de toestand van materie die het meest transformeert.

De auteur bestempelt het moderne tijdperk als solide omdat processen, maatschappij en relaties niet perfect in een omgeving pasten, problemen ondervindt om zich aan te passen aan het nieuwe.

Zie ook de betekenis van Postmoderniteit.

Zygmunt Bauman - (1925 - 2017)

De 5 belangrijkste punten van vloeibare moderniteit volgens Bauman:

  • Emancipatie : het is het feit dat mensen actieve agenten en vragenstellers van de samenleving worden en aan de ene kant is er een grotere zoektocht naar vrijheid, aan de andere kant is er ook een grotere individuele verantwoordelijkheid;
  • Individualiteit : Bauman geloofde dat identiteit is gevormd door consumptie en dat het individu keuzes heeft gemaakt en voor zichzelf heeft gehandeld, zonder rekening te houden met attributen zoals samenwerking en solidariteit;
  • Tijdruimte : de auteur benadrukte dat technologie dient als een middel tot versnippering van dit concept. Volgens hem wordt de ruimte groter met snellere en efficiëntere machines en meer en meer passen in dezelfde tijdsperiode, omdat de gebeurtenissen gelijktijdig plaatsvinden, wat bijgevolg ook de ruimte vergroot. Bauman komt ook om de urgentie te behandelen om ergens heen te gaan is kleiner, omdat er virtuele ruimtes (sociale netwerken) zijn waarin we naar elke plaats kunnen gaan op het moment dat we willen;
  • Werkgelegenheid : in de netto-moderniteit is de werkloosheid structureel in welvarende samenlevingen, aangezien de professionele relaties onstabiel en kortstondig zijn. Vooruitgang komt van zelfvertrouwen en de ontwikkeling van kortetermijnstrategieën en acties;
  • Gemeenschap : er is een verzwakking van het begrip gemeenschap, omdat de huidige maatschappij haar banden in de vorm van een netwerk vastlegt, door middel van verbindingen die gemaakt en ongedaan gemaakt worden op basis van contextuele belangen.

Daarnaast is het de moeite waard de nadruk te leggen op het grote aanpassingsvermogen van het internetbedrijf. Daarom is de sociale identiteit veelvoudig en niet de etiketten van religie, nationaliteit en zelfs het beroep.

De transformatie van solide moderniteit in vloeibare moderniteit en de verschillen daarin

De solide moderniteit breidde zich uit tot een deel van de twintigste eeuw en wordt door Bauman begrepen als een periode waarin de samenleving leefde in een notie van gemeenschap, waarbij ze de verbinding en identificatie tussen mensen waardeerden. Het hele idee had een concept van duurzaamheid en een gevoel van veiligheid.

Zelfs in deze periode veranderden de principes in een langzaam en volledig voorspelbaar ritme, waarbij het mogelijk was om duidelijk te zien waar de processen en het gedrag volgden en waar ze zouden aankomen. Dus de moderne samenleving had het gevoel van controle over de wereld, bijvoorbeeld technologie of economie.

De twee belangrijkste kenmerken van deze solide samenleving zijn de organisatie van menselijke activiteiten en instellingen, parallel aan de bureaucratische lijn.

Dat wil zeggen, de bureaucratie doordrong de activiteiten en instellingen om de organisatie te maken, zodat de praktische redenering wordt gebruikt om de problemen van dag tot dag op te lossen.

Wereldwijde economische instabiliteit en globalisering hebben echter bijgedragen aan het verlies van het idee van controle over wereldprocessen.

Al deze veranderingen hebben onzekerheid gebracht over het vermogen van de samenleving om zich aan te passen aan nieuwe sociale patronen, die voortdurend vloeibaar en veranderlijk zijn.

In deze passage van de vaste wereld naar de vloeistof belicht Bauman de grote overgang van sociale vormen: in werk, in familie, in liefde, in vriendschap of zelfs in iemands identiteit.

Deze overgang van vast naar vloeibaar veronderstelt dat gebeurtenissen gematerialiseerd in de moderniteit zich in de hedendaagse wereld hebben geradicaliseerd.

Zie ook de betekenis van industriële revolutie.

Net-relaties

Vloeibare moderniteit genereert instabiliteit voor alles om ons heen, ook voor menselijke relaties en het leven samen, zoals familiegroepen, vrienden, onder anderen.

Wat Bauman in zijn literaire werk aantoont, is dat relaties de stabiliteit en consistentie hebben verloren die bestond in solide moderniteit, en zichzelf transformeerden in uitwisselingen voor verschillende doeleinden.

Bauman heeft een diepere analyse uitgevoerd van de affectieve relaties in zijn literaire werk 'Net Love', waarin het de structuren van de relaties in vloeibare moderniteit benadert.

In een van zijn interviews voor Braziliaanse media gaf Bauman het volgende antwoord toen hem werd gevraagd naar de betekenis van Liquid Love:

Vloeibare liefde is een liefde "tot de tweede keer, " liefde van de standaard van consumptiegoederen: bewaar ze zolang ze voldoening schenken en vervangen door anderen die nog meer voldoening beloven. Liefde met een onmiddellijk eliminatiespectrum, en dus ook van permanente angst, zweeft erboven. In zijn 'vloeibare' vorm probeert liefde de kwaliteit te vervangen door kwantiteit - maar dit kan nooit worden gedaan, zoals de beoefenaars het vroeg of laat realiseren. Het is goed om te onthouden dat liefde geen 'gevonden object' is, maar een product van een lange en vaak moeilijke inspanning en goede wil.

Zie ook de betekenis van:

  • kapitalisme;
  • Industrieel kapitalisme.