1/2

Wat is 1/2:

1/2 is hetzelfde als de helft of de helft van iets, gebruikt om te verwijzen naar de breuk van een bepaald ding dat gelijk verdeeld moet zijn in twee afzonderlijke delen.

Fractie 1/2 komt vrij vaak voor in kookboeken, in dit geval met de bedoeling om aan te geven dat de persoon slechts de helft van het respectieve ingrediënt moet gebruiken.

Als bijvoorbeeld wordt geschreven dat het recept 1/2 blik gecondenseerde melk moet bevatten, betekent dit dat slechts de helft van het pakket moet worden gebruikt.

Voorbeeld: "Om de chocoladetaart te maken, hebt u 1/2 dozijn eieren nodig" .

In het bovenstaande voorbeeld is de "1/2 dozijn eieren" hetzelfde als "een half dozijn eieren", dat wil zeggen zes eieren.

1/2 wordt in wiskundige studies als een fractioneel getal beschouwd en kan worden weergegeven door het decimale getal 0, 5 (gemiddeld) of met 50% (in percentage).

Meer informatie over de betekenis van Numbers.