continuüm

Wat is Continuum:

Continuum vertegenwoordigt een reeks opeenvolgende en ononderbroken gebeurtenissen, die continuïteit veroorzaken tussen de begin- en eindpunten.

Dit woord is rechtstreeks afgeleid van het Latijnse continuüm, dat letterlijk vertaald kan worden als "continu".

In de brede betekenis van dit woord kan het continuüm worden begrepen als een reeks die geen intervallen lijkt te hebben, waardoor elke stap sterk op de volgende lijkt. Er wordt echter opgemerkt dat na het einde van een lang continuümproces het begin anders is dan het einde.

In de wiskunde wordt de term continuüm vaak gebruikt om naar de verzameling van alle reële getallen te verwijzen.

Op technologisch gebied bestaat de zogenaamde " continuummodus " uit een functionaliteit die beschikbaar is op computers, tablets en mobiele telefoons, waarbij een enkel besturingssysteem kan worden gebruikt in verschillende soorten apparaten, die zich aanpassen aan het gebruikte apparaat.