Erga omnes

Wat is Erga omnes:

Erga omnes is een uitdrukking in het Latijn die "tegen iedereen", "tegen allen" of "ten opzichte van" betekent. Het wordt meestal gebruikt in de juridische arena om te verwijzen naar een wet of norm die van toepassing is op alle individuen (bindend effect).

Het Erga omnes- effect is geregeld in artikel 102, § 2, van de Braziliaanse federale grondwet.

De uiteindelijke beslissingen van verdienste die door het Federale Hooggerechtshof worden gegeven in directe acties van ongrondwettelijkheid en declaratoire acties van grondwettelijkheid, zullen effectiviteit tegen allen teweegbrengen en een bindend effect hebben op de andere organen van de Rechterlijke Machtstak en de directe en indirecte overheidsadministratie in de federale, staat en gemeentelijk.

Dus als een gegeven wet effectiviteit heeft, betekent Erga omnes dat dit van toepassing zou moeten zijn op al diegenen die vallen in de kenmerken die het regrammen.

De uitvoerbaarheid van Erga omnes komt overeen met de verplichting van alle personen om het recht van anderen te respecteren wanneer het van hen is.

Erga omnes and Inter parties

Het Erga omnes- effect is meestal geldig voor wetgevingshandelingen (wetten, decreten, resoluties, enz.) En in dit geval is de inhoud ervan een algemene regel voor alle personen die onder een bepaald rechtsgebied vallen.

Anderzijds is het effect van Interpartes meestal van rechtswege en worden deze alleen beperkt tot personen die bijvoorbeeld aan een bepaalde rechtszaak hebben deelgenomen.

Zie ook: Betekenis van Ex tunc en Ex nunc.