Vrede en liefde

Wat is vrede en liefde:

Vrede en liefde ( liefde en vrede ) is een van de idiomen die horen bij de hippiebeweging .

De beweging vond plaats rond de jaren zestig, en leden namen een leefwijze aan van de gemeenschap, leefden nomadisch en leefden in gemeenschap met de natuur, ontkenden nationalisme en alle oorlogen.

De vredes- en liefdesbeweging werd oorspronkelijk gecreëerd in Engeland, waar twee Britse organisaties een demonstratie in Londen propageerden, geleid door het pictogram met een campagne voor nucleaire ontwapening, omdat het symbool zelf wordt gevormd door de letters N en D ( nucleaire ontwapening) ).

Kort daarna werden zowel het symbool als het motto overgenomen door de hippies, die de uitdrukking onsterfelijk maakten.

Het motto "Peace and Love" vormt de synthese van de politieke positie van de hippies, die een beweging vormden voor burgerrechten, gelijkheid en antimilitarisme, en een positie handhaafden die anarchistischer was dan anarchisten. '

Symbool van vrede en liefde

Het internationale symbool van de vredes- en liefdesbeweging werd gecreëerd door de Britse kunstenaar Gerald Herbert Holtom (1914-1985) exclusief voor de zogenaamde " Campagne voor nucleaire ontwapening " (CND) in 1958.

Dit symbool symboliseert de vereniging van de letters "n" en "d", die verwijst naar de kruising van de woorden nucler-ontwapening (nucleaire ontwapening).