trots

Wat is fantastisch:

Schitterend is een manifestatie van trots, pretentie, superioriteit ten opzichte van andere mensen. Het is arrogantie, hooghartigheid, overdreven zelfvertrouwen.

Superb is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, van de Latijnse supervia, wat elevatie, aanmatiging, trots betekent.

Schitterend is een negatieve manifestatie die pretentie van superioriteit aanduidt, in staat is om zich individueel of in een groep te manifesteren, uitgedrukt in ogenschijnlijke manifestaties om de beschouwde individuen te verachten en te vermoorden, door hen, zoals inferieure wezens. Racisme, xenofobie, elitarisme, corporatisme zijn gedragingen die worden gekenmerkt door trots

Schitterend is dat individu beschouwd als trots, hoogmoedig, die wordt gedomineerd door arrogantie. Het is ook een bijvoeglijk naamwoord dat iemand kwalificeert die hoger of hoger is dan een ander, die trots, ijdel, groots, subliem, prachtig, mooi is.

Voor de katholieke kerk is trots een van de zeven dodelijke zonden en de deugd van nederigheid, bescheidenheid, wordt ertegen gepredikt.