billijkheid

Wat is Equity:

Gelijkheid is het vrouwelijke zelfstandig naamwoord dat zijn oorsprong vindt in Latijnse aequitas, wat gelijkheid, symmetrie, eerlijkheid, onpartijdigheid, conformiteit betekent .

Dit concept onthult ook het gebruik van onpartijdigheid om het recht van elk te erkennen, gebruikmakend van gelijkwaardigheid om gelijk te worden. Equity past de regel aan een specifiek geval aan om het eerlijker te maken.

Griekenland werd beschouwd als de bakermat van rechtvaardigheid omdat het de geschreven wet niet uitsluit, het alleen democratischer maakte en ook een belangrijke rol speelde in het Romeinse recht.

Rechtvaardigheid

Eerlijkheid is een eerlijke vorm van wetshandhaving, omdat de regel is aangepast aan een bestaande situatie waarin de criteria van gelijkheid en rechtvaardigheid worden nageleefd. Rechtvaardigheid interpreteert niet alleen de wet, maar vermijdt dat wetshandhaving in sommige gevallen schade toebrengt aan sommige individuen, aangezien de hele interpretatie van rechtvaardigheid de eerlijkheid moet bevorderen, voor zover mogelijk, door de wet aan te vullen door de leegtes in te vullen erin gevonden.

Het gebruik van rechtvaardigheid moet worden geregeld volgens de uitdrukkelijke inhoud van de norm, rekening houdend met de huidige sociale moraliteit, het politieke regime van de staat en de algemene beginselen van de wet. Equity in samenvatting completeert wat gerechtigheid niet bereikt, waardoor de toepassing van wetten niet erg rigide wordt, wanneer het bepaalde specifieke gevallen waarin de wet niet reikt, kan schaden.

Eigen vermogen in SUS

Eigen vermogen is een van de fundamentele doctrines waaruit SUS bestaat. Dit betekent dat alle burgers het recht hebben om van de gezondheidszorg te genieten.

Hoewel iedereen toegang heeft tot zorg door het zorgstelsel, houdt billijkheid rekening met de realiteit dat verschillende plaatsen en mensen verschillende behoeften hebben en dat daarom verschillende oplossingen en inspanningen moeten worden gedaan in overeenstemming met de context in kwestie.

Romeinse wet

Het eigen vermogen speelde een fundamentele rol bij de ontwikkeling van het Romeinse recht, dat werd gekenmerkt door formalisme, oraliteit en rigiditeit, door rekenkundige gelijkheid toe te passen en niet door gelijkheid. Het strekte zich niet uit tot allen die in het rijk leefden en creëerde een massa uitgesloten mensen die geen toevlucht konden nemen tot gerechtigheid.

Echter, met de invasie van Griekenland door de Romeinen, was er een syncretisatie tussen de twee culturen en daarmee, naast de introductie van een geschreven recht, beïnvloedde de Griekse filosofie in het doorbreken van de starheid van de wet, door middel van het billijkheidsprincipe.

ongerechtigheid

Ongerechtigheid is een ernstige onrechtvaardigheid of een zonde. De term wordt over het algemeen gebruikt om de overtreding van de wet aan te duiden, het gebrek aan rechtvaardigheid, de ongelijke behandeling van individuen. Het is ook mogelijk om het woord in de Bijbel te zien, in verschillende passages en andere religies, naast de christen om de term te gebruiken.