interpretatie

Wat is Interpretatie:

Interpretatie is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord dat de actie of het effect kenmerkt en een relatie vaststelt tussen de perceptie van de boodschap die men wil overbrengen, zij het gelijktijdig of opeenvolgend, tussen twee personen of entiteiten .

De term kan ook verwijzen naar het idee om de betekenis van iets te verklaren of te verklaren, van de ene taal naar de andere te vertalen, de werkelijkheid op een persoonlijke manier uit te drukken of op te vatten, of een artistiek werk uit te voeren of te vertegenwoordigen.

Het woord komt van het Latijnse interpretatĭo, ōnis betekent "verklaring, betekenis".

De interpretatie kan het proces karakteriseren dat een persoon ertoe brengt om een ​​bepaalde prestatie en de daaropvolgende declamatie te begrijpen, zoals bijvoorbeeld de vertaling van een taal uitgevoerd door een tolk of vertaler.

Het kan als een dubbelzinnige term worden beschouwd, omdat het verwijst naar zowel het proces als het resultaat van iets dat het resultaat is van menselijk handelen, zoals in de praktijk van lezen, waarbij de lezer een aantal mentale processen gebruikt om een ​​bepaalde tekst te begrijpen, daarnaast om er commentaar op te kunnen geven.

De woordinterpretatie kan worden vervangen door synoniemen die variëren naargelang de intentie van het gebruik ervan. Wanneer de term verwijst naar de analyse, zullen de gebruikte synoniemen zijn perspectief, versie, uiterlijk, visie, kritiek, analyse, etc. Wanneer het woord naar de uitleg verwijst, kan het worden vervangen door synoniemen zoals zintuiglijkheid, verklaring, exegese, verduidelijking, onder anderen.

In de muziek kan het woord interpretatie worden vervangen door de uitvoering. Wanneer zij verwijst naar simultaanvertolking, zullen synoniemen zoals parafrase en mondelinge vertaling worden gebruikt.

Zie de betekenis van exegese.

Tekst interpreteren

In de Portugese taal verwijst de interpretatie van tekst naar de handeling van het begrijpen van een bepaalde taal in een tekst, via de spraak die de boodschap vertegenwoordigt die die tekst wil overbrengen.

Om deze interpretatie op de beste manier te laten plaatsvinden, zijn enkele bijzonderheden en vereisten in de tekst, zoals samenhang, coherentie, paragrafen en goed gedefinieerde semantische relaties, noodzakelijk opdat de lezer de tekst volledig begrijpt.

Zie ook begrip en samenhang en samenhang.

Muzikale interpretatie

Ook wordt de uitvoering geïnterpreteerd van artiesten, muzikanten en zangers op een podium, omdat ze verschillende taalvormen gebruiken om met het publiek te communiceren.

Juridische interpretatie

Interpretatie, in de juridische sfeer, is gedefinieerd als het begrip en de toepassing van de normen van het recht, met behulp van de zogenaamde hermeneutische kring, waar de jurist tekstuele en niet-tekstuele elementen verzamelt om de feiten van een zaak te begrijpen. Deze methode is voornamelijk gebaseerd op argumentatie en is gebaseerd op hermeneutiek.

Leer meer over de betekenis van de hermeneutiek.