unit

Wat is eenheid:

Het woord eenheid komt van het Latijnse woord eenheid en duidt de kwaliteit aan van wat uniek of ondeelbaar is. Het betekent wat als individueel wordt beschouwd en niet als meervoud.

Eenheid duidt ook de vereniging aan van componenten met een bepaalde homogeniteit of identiteit. Een militaire eenheid is een organisatie die bestaat uit militair personeel dat tot dezelfde fractie van een militair systeem behoort. Een ziekenhuis bestaat uit verschillende eenheden en de ICU (Intensive Care Unit) is een van de meest voorkomende.

In de wiskunde wordt de eenheid vertegenwoordigd door de nummer één. Het is het element waaruit alle andere natuurlijke getallen zijn opgebouwd. Twee is de opvolger van eenheid (of de som van twee eenheden), drie is de opvolger van twee (of een som van drie eenheden) enzovoort.

In Science wordt de fysieke grootheid die dient als referentie voor een gegeven meting aangewezen als meeteenheid. Bijvoorbeeld meter voor lengte, kilogram voor massa, seconde voor tijd. Het internationale systeem van eenheden heeft als doel standaardeenheden te standaardiseren. Het is een systeem dat in de meeste landen van de wereld wordt toegepast. De Verenigde Staten is een voorbeeld van een van de weinige uitzonderingen.