bijdrage

Wat is bijdrage:

Bijdrage betekent subsidie, bijdrage. Het is een term die veel wordt gebruikt in het bedrijfsleven. Bijdrage wordt meestal gebruikt als een financiële bijdrage, een geld of een hulpmiddel dat voor een bepaald doel wordt gebruikt.

Bijdrage is een subsidie ​​van verschillende aard, zowel financieel, kapitaal, moreel als literair, of zelfs een bijdrage van kennis, sociaal of wetenschappelijk. Er is ook het verstrekken van informatie. Bijdrage van kennis en / of informatie is meestal begrijpelijker dan de betekenis ervan in gevallen van technische assistentie. Bijvoorbeeld: een bijdrage in de vorm van kennis.

Bijdrage wordt ook gebruikt in de parapsychologie, wat betekent dat een materieel object, meestal van kleine omvang, een fysieke barrière passeert, of het kan ook de ingang zijn van objecten op gesloten plaatsen, zoals muren of een plafond.