uitwisseling

Wat is Exchange:

Ruilen is een soort contract waarbij een partij verplicht is iets te geven in ruil voor iets anders dan financieel geld.

Swapping is een veel voorkomend type contract op het gebied van adverteren en in veel andere soorten zakelijke transacties.

Het bestaat uit een verlieslatend contract, waarbij een van de partijen verplicht is iets te geven dat van hem is om een ​​goed te verwerven. In ruil daarvoor kunt u ruilen voor elk product dat kan worden verkocht, het is niet noodzakelijk dat de goederen van dezelfde soort zijn of dezelfde waarde hebben.

Bij het adverteren vindt de ruil meestal plaats als een ruimtebemiddeling voor een communicatiemiddel zoals krant, televisie, enz. In ruil daarvoor worden de producten of diensten van de adverteerder uitgewisseld. Voor beroemdheden gebeurt de uitwisseling wanneer ze hun openbaarmaking in de media ruilen voor een bepaalde dienstverlening, waarover moet worden onderhandeld.

Swap in Biology

Uitwisseling, ook in de biologie bekend als kruising, bevindt zich in een proces waarbij in gepaarde homologe chromosomen een uitwisseling van genetische informatie plaatsvindt.

Deze permutatie vindt plaats tijdens Prophase I en is verantwoordelijk voor het creëren van recombinante gameten, dat wil zeggen chromosomen die nieuwe combinaties van allelen hebben.

Vastgoedruil

Er is ook de uitwisseling van onroerend goed, dat een type contract is waarin een bepaald onroerend goed wordt gegeven in ruil voor de aankoop van een ander onroerend goed. In deze gevallen is er geen betaling van een geldwaarde voor het onroerend goed. Als een persoon bijvoorbeeld zijn appartement ruilt voor een huis, is dit een vastgoedruil.

permutatie

Permutatie is een uitdrukking die wordt gebruikt in de wiskunde en die elk van de manieren uitdrukt waarop een reeks elementen kan worden besteld.

Circulaire permutatie

Vervanging van elke grootte door de volgende en de laatste door de eerste. Door middel van cirkelvormige permutaties van de volgorde 1, 2, 3, 4 worden de volgende verkregen: 2, 3, 4, 1 / 3, 4, 1, 2/4, 1, 2, 3.