BBP per inwoner

Wat is PIB Per Capita:

Het BBP per hoofd van de bevolking is het bruto binnenlands product, gedeeld door het aantal inwoners van een land. Het bbp is de som van alle activa van een land, en hoe groter het bbp, hoe meer het laat zien hoe ontwikkeld dit land is en dat het als arm, rijk of ontwikkelingsland kan worden geclassificeerd.

Het BBP per hoofd van de bevolking is een indicator die veel wordt gebruikt in de macro-economie en is gericht op de economie van een land, staat of regio. Voor de berekening van het BBP worden alleen definitieve goederen en diensten in aanmerking genomen.

Het bbp per hoofd van de bevolking wordt als indicator gebruikt, want hoe rijker het land is, hoe meer zijn burgers er baat bij hebben. Het bbp heeft maar één overweging, het is mogelijk dat het bbp toeneemt terwijl de burgers armer worden, en dit komt omdat het bbp het niveau van inkomensongelijkheid van samenlevingen niet in aanmerking neemt.