dictatuur

Wat is een dictatuur?

Dictatuur is een regeringsstelsel waarin alle macht van de staat geconcentreerd is in een persoon, een groep of een feest . De dictator geeft geen weerstand aan zijn daden en ideeën, en heeft veel beslissingsbevoegdheid. Het is een antidemocratisch regime waarin de bevolking niet participeert.

In democratische regimes is de macht verdeeld tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. In de dictatuur is er geen verdeling, alle krachten zijn slechts in één instantie. De dictatuur heeft ook verschillende aspecten van totalitaire regimes van de overheid, dat wil zeggen, wanneer de staat in handen is van slechts één persoon. Over het algemeen wordt de dictatuur ingeplant door een staatsgreep.

Hoe kwam de dictatuur tot stand?

De vroegste tekenen van dictatuur ontstonden in de oudheid, toen Rome in crisis was, werd het een dictator genoemd om de macht over te nemen en de regering weer normaal te maken. De ambtsperiode kan niet langer zijn dan zes maanden. In de tijd van het Romeinse rijk gebeurden er ook tirannieën, toen de koning zijn onderdanen onderdrukte en geweld gebruikte om te krijgen wat hij wilde.

De militaire dictatuur is een regeringsvorm waarin de macht wordt gecontroleerd door het leger. Dit type regime was heel gebruikelijk in Amerika, vooral in Brazilië, waar het meer dan 20 jaar (van 1964 tot 1985) duurde.

In figuurlijke zin dient het woord dictatuur om een ​​situatie te beschrijven waarin men absolute autoriteit uitoefent. Vb: ik ben opgegroeid onder een dictatuur, mijn vader wilde me niets laten doen.

Zie ook wat het militaire dictatuur was en wat een militaire interventie is.

Dictatuur van het proletariaat

Volgens de filosofen Karl Marx en Friederich Engels, scheppers van het marxisme, is de dictatuur van het proletariaat een overgangsfase van een regering van een land waar een socialistische revolutie heeft plaatsgevonden.

De dictatuur van het proletariaat was gericht op het onderdrukken van de staat en het beëindigen van het verschil tussen sociale klassen, met de onderdrukking van de burgerlijke klasse over de arbeidersklasse en met de heerschappij van de bourgeoisie over de productiemiddelen.

Deze fase zou anticiperen op de oprichting van een communistische samenleving, die dient om het machtssysteem te vernietigen dat door de bourgeoisie werd gecreëerd en die alleen maar winst wilde maken. Dit type dictatuur moet worden uitgeoefend door het proletariaat, dat maatregelen zou nemen om de sociale klassen uit te sluiten die de anderen uitbuiten.

Verschillen tussen democratieën en dictaturen

De belangrijkste verschillen tussen democratie en dictatuur zijn:

Modelverkiezingen : in een democratie zijn verkiezingen direct, dat wil zeggen dat de mensen zelf stemmen. In een dictatuur zijn verkiezingen vaak indirect, waarbij de heersers worden gekozen via een kiescollege.

Type staat : in een democratie is het type staat natuurlijk democratisch, terwijl de staat in een dictatuur autoritair en totalitair is.

Verdeling van bevoegdheden : in een democratie is er verdeeldheid van machten. De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht opereren onafhankelijk van elkaar. In de dictatuur zijn krachten geconcentreerd in de hand van één persoon of groep.

Bescherming van rechten : een democratische staat beschermt en beveiligt de rechten, naast het voortdurend reguleren van nieuwe. In een dictatuur worden rechten vaak niet gerespecteerd.

Populaire manifestaties: populaire manifestaties komen vaak voor in een democratie, met het oog op vrijheid van meningsuiting. Een dictatoriale regering maakt vaak gebruik van censuur om populaire demonstraties, nieuws of welke propaganda dan ook tegen haar idealen te voorkomen.

Meer informatie over totalitarisme en marxisme.