Kenmerken van het kapitalisme

Het kapitalisme is het overheersende sociaaleconomische systeem in de hedendaagse wereld. Het hoofddoel is om winst te maken en de accumulatie van rijkdom.

Het kapitalistische systeem ontstond halverwege de vijftiende eeuw, ter vervanging van het feodalisme dat heerste in de middeleeuwen. Met dit nieuwe model ontstond de bourgeoisie, de productie van kapitaal, sociale ongelijkheid, naast andere kenmerken die het kapitalisme begonnen te markeren.

Bekijk enkele van de belangrijkste aspecten die bepalend zijn voor dit politiek-economische systeem dat de wereld van globalisering domineert:

1. Winstgevende en opgebouwde rijkdom

Dit is het hoofddoel van het kapitalisme: rijkdom verkrijgen. De winst komt voort uit de waarden die zijn verzameld uit het collectieve werk dat door de particuliere bedrijven wordt geleverd en wordt gespeeld door het proletariaat (arbeiders).

Om winst altijd positief te laten zijn, nemen de eigenaren van de productiemiddelen (kapitalisten) maatstaven voor kostenbeheersing, als leveranciers en goedkopere grondstoffen.

Ontdek de verschillen tussen kapitalisme en socialisme.

2. Werknemers zijn loontrekkenden

Werk in loondienst is een van de belangrijkste kenmerken van dit sociaaleconomische systeem. Werknemers (het proletariaat) hebben wettelijk het recht om een ​​vergoeding te ontvangen in ruil voor hun arbeidskracht.

Het salaris begon meer gebruikelijk te worden in de periode die bekend staat als industrieel kapitalisme (vanaf het midden van de achttiende eeuw). Tot die tijd waren dienstbaarheid en slavernij de twee systemen met de grootste aanwezigheid in de wereld, een afspiegeling van de gewoonten die in de middeleeuwen werden toegepast (feudalisme)

In het hedendaagse kapitalistische systeem vertegenwoordigen de proletariërs de overgrote meerderheid, die afhankelijk is van het loon dat vastbesloten door de kapitalisten wordt betaald (eigenaars van privé-bezittingen).

De loontrekkenden gebruiken dit geld op hun beurt om goederen en diensten van andere kapitalisten te kopen, waardoor het systeem constant in beweging komt.

3. Overwinning van privé-eigendom

In het kapitalistische systeem behoren productiesystemen over het algemeen tot een persoon of een groep. Dit zijn persoonlijke goederen of gebieden voor individueel gebruik.

Er zijn ook binnen het kapitalistische systeem de zogenaamde staatsbedrijven, die in theorie staatsbeheer zijn. Maar door de intense economische crises worden velen van hen uiteindelijk geprivatiseerd, dat wil zeggen, verkocht aan particuliere bedrijven.

4. Staat grijpt weinig in op de markt (markteconomie)

Dit is het gratis initiatief om de kapitalistische markt te reguleren, met weinig of geen overheidsinterventie. Dit proces wordt uitgevoerd door middel van de zogenaamde wet van vraag en aanbod, waarbij de prijzen van de producten worden bepaald op basis van de vraag van de consumenten en de hoeveelheid van het aanbod.

Om een ​​betere winst te behalen, moeten bedrijven kwaliteitsproducten aanbieden tegen betaalbare prijzen. In die zin is concurrentie ook een factor die voortvloeit uit deze wet van vraag en aanbod, omdat het aankoopopties uitbreidt, waardoor de prijzen dalen.

5. Verdeling tussen sociale klassen

Beschouwd als de meest polemische eigenschap van het kapitalistische systeem, bepaalt de klassenverdeling binnen het proces van collectieve arbeid de zijde die macht en winst bezit en de zijde van degenen die werken voor de productie van deze winst.

Aan de ene kant is er een zogenaamde kapitalistische minderheid, vertegenwoordigd door de eigenaars van de productiemiddelen en het kapitaal, en aan de andere kant de meerderheid die proletariërs wordt genoemd, mensen die hun arbeidskracht verkopen in ruil voor een salaris dat gezondheid, voedsel, transport, vrije tijd garandeert, etc.

Dit is het belangrijkste punt van klassendeling, want niet altijd biedt de kapitalist een toereikende en voldoende vergoeding om aan alle basisbehoeften van de arbeiders te voldoen.

Lees meer over kapitalisme en wat het betekent om een ​​kapitalist te zijn.

6. Groei van sociale ongelijkheid

Ten slotte kan ongelijkheid tussen sociale klassen rampzalig worden, waardoor groepen rijk worden, terwijl anderen in extreme armoede leven.

Sociale ongelijkheid is een van de meest problematische vruchten van het kapitalisme. Deze ongelijkheid wordt vaak geassocieerd met de ongelijkheid van de economie van het land, dat wil zeggen wanneer het niet in staat is om basisvoorwaarden te garanderen voor het garanderen van een kwaliteit van leven voor iedereen.

Meer informatie over:

  • Sociale ongelijkheid
  • Kapitaal in de economie
  • Industrieel kapitalisme