Kalenderjaar

Wat is het kalenderjaar:

Kalenderjaar is de periode van 12 maanden die overeenkomt met 365 dagen van het jaar, geteld van 1 januari tot 31 december.

Het Braziliaanse kalenderjaar werd gedefinieerd in wet nr. 810, gedateerd 6 september 1949, gezeten door de president van de republiek Eurico Gaspar Dutra.

Het "kalenderjaar" wordt om de vier jaar gewijzigd, met een extra dag in de maand februari, die nu 29 dagen is, met als doel de jaarkalender bij te houden met de beweging van de vertaling van de aarde. kalenderjaar tot 366 dagen, en wordt een schrikkeljaar genoemd.

In Brazilië komt het "kalenderjaar" overeen met de periode van het boekjaar, dat wil zeggen wanneer financiële verrichtingen worden uitgevoerd om begrotingen en betalingen van openbare entiteiten voor te bereiden.

Werkjaar

In Accounting en Financiële Wiskunde wordt, om de berekeningen met datums te vereenvoudigen, elke maand van het jaar geteld met 30 dagen en wordt het jaar overeengekomen om 360 dagen te hebben, een bedrijfsjaar genoemd te worden.