Industrieel kapitalisme

Wat is industrieel kapitalisme:

Industrieel kapitalisme (of industrialisme) was de tweede fase van het kapitalisme, die in de achttiende eeuw met de komst van de industriële revolutie in Engeland ontstond.

Het industrieel kapitalisme heeft het commerciële model dat in de 15e eeuw in Europa heerste, vervangen. Vroeger draaide de economie rond mercantilistische praktijken van het kopen, verkopen en uitwisselen van specerijen, metalen en landbouwproducten. Met het industrialisatieproces werd de economie gedomineerd door massaproductie en werd de industrie de belangrijkste economische sector.

Het industriële kapitalisme begon met de Eerste Industriële Revolutie, rond 1750 en vestigde zich definitief in de tweede helft van de negentiende eeuw met de Tweede Industriële Revolutie (ook wel de Technologische Revolutie genoemd).

Historisch gezien is industrialisme de tweede van drie stadia van het kapitalisme:

 • Commercieel of handelskapitalisme (ook pre-kapitalisme genoemd): van de vijftiende tot de achttiende eeuw;
 • Industrieel kapitalisme of industrialisme: van de achttiende tot de negentiende eeuw;
 • Financieel kapitalisme of monopolie: vanaf de twintigste eeuw.

Historische context van industrieel kapitalisme

Het kapitalistische economische systeem werd sterk beïnvloed door de technologische vooruitgang die in de achttiende eeuw in Engeland werd geïnitieerd. Tijdens de periode werd het handmatige productieproces vervangen door stoommachines en geautomatiseerde gereedschappen.

De verandering van productieparadigma's teweeggebracht door de Industriële Revolutie had invloed op alle aspecten van het leven in Europa en later in de wereld. Hierdoor was er een grote bevolkingsgroei, een toename van het gemiddelde loon en een verbetering van de kwaliteit van het leven.

Onvermijdelijk had de industriële revolutie een onomkeerbare impact op de economie met de exponentiële toename van de productie van goederen en de consumentenmarkt. De industrie is vanzelfsprekend de meest winstgevende sector en daarmee het nieuwe landschap van het kapitalisme geworden.

Kenmerken van industrieel kapitalisme

Alle kenmerken van industrieel kapitalisme waren de gevolgen die de technologische vooruitgang van de productiemiddelen met zich meebracht:

 • Industrialisatie van de productiemiddelen;
 • Aanzienlijke toename van de productiviteit;
 • Mechanisatie en opkomst van nieuwe technologieën;
 • Uitvinden en verbeteren van transportmiddelen;
 • Versterking van internationale betrekkingen door handel;
 • Intensivering van globalisering en imperialisme;
 • Stedelijke en bevolkingsgroei;
 • Sociale verdeling van arbeid;
 • Bezoldigde werk- en salarisverhoging;
 • Verhoogde sociale ongelijkheid (door de concentratie van het inkomen in handen van de bourgeoisie die de productiemiddelen vasthoudt).

Industrieel kapitalisme in Brazilië

Het industriële kapitalisme werd pas in de negentiende eeuw in Brazilië gevestigd, toen de gevolgen van de industriële revolutie het land bereikten.

Het Braziliaanse industriële kapitalisme manifesteerde zich het eerst in de staat São Paulo, toen de koffiecrisis de producenten dwong zwaar te investeren in de industrie. Deze investering heeft zich verspreid naar andere voedingssectoren, evenals naar de textielindustrie, waardoor het zuidoosten werd getransformeerd tot de industriële pool van het land.

Gevolgen van industrieel kapitalisme in Brazilië

De industrialisatie van het kapitalisme in Brazilië bracht dezelfde consequenties teweeg in de rest van de wereld, naast andere met een specifiek karakter:

 • uitbreiding van beplantingsgebieden;
 • introductie van machines in het binnenlandse productieproces;
 • het internationale toneel;
 • daling van de Braziliaanse afhankelijkheid van geïmporteerde producten;
 • opkomst van de eerste snelwegen in het land;
 • toename van het aantal immigranten;
 • groei van stedelijke centra en landelijke exodus.