gelovige

Wat is gelovige:

Gelovige is een woord afkomstig van het Latijnse woord credens wat betekent dat het gelooft . Een gelovige is die persoon die ergens in gelooft.

In de volksmond wordt gezegd dat het een gelovige is die gelooft in een naïef of misleidend geloof in iets, wat een verwachting schept, bijvoorbeeld: "Zij is een gelovige die het examen zal halen." Of, de goedgelovige en naïeve persoon die gelooft in alles wat ze je vertellen.

In de religieuze context zijn gelovigen allen die in God geloven en hun religieuze overtuigingen manifesteren.

Religieus geloof houdt verband met het dogma dat Jezus Christus, de Zoon van God, de enige weg is naar het heil van de ziel en de verlossing van zonden.

Evangelicals, leden van bepaalde evangelische kerken (religieuze groepen die de evangeliën strikt volgen), worden ook in het bijzonder gelovigen genoemd.

Vaak worden evangelicals ook protestanten genoemd. Niet alle evangelische denominaties waren echter afkomstig van de protestantse reformatie geleid door Maarten Luther.

Degenen die de doctrines van het christendom volgen en exemplarisch leven als de leringen van Christus worden christenen genoemd.