endomarketing

Wat is Endomarketing:

Endomarketing is het geheel van acties en marketingstrategieën gericht op het bedrijf en zijn interne publiek.

Ook wel interne marketing genoemd, het is het type strategie dat als doel heeft het institutionele imago van het bedrijf onder zijn werknemers te verbeteren en op die manier het aantal omzet in het bedrijf, de zogenaamde omzet, te verminderen .

Terwijl "traditionele" marketing zich richt op het aantrekken van de aandacht van de externe klant om de producten te kopen of de diensten van het bedrijf in te huren, richt de endomarketing zich op de werknemers en iedereen die deel uitmaakt van het bedrijf.

In de endomarketing is de belangrijkste doelgroep de werknemers en om deze reden lijkt deze tool altijd verbonden te zijn met het management van de personeelsafdeling van de bedrijven.

Deze gezamenlijke actie draagt ​​bij aan de integratie van de relatie van de werknemers met het bedrijf door middel van een uniforme, assertieve en op elkaar afgestemde communicatie en integreert ook de bedrijfscultuur.

Voorbeelden van endomarketing

De acties die worden gebruikt door endomarketing zijn vergelijkbaar met die van traditionele marketing, met als doel het interne publiek te waarderen, alsof het zijn eerste klant was.

In deze context kunnen acties zoals verkiezing van de werknemer van de maand, oefenen van oefeningen tijdens werkactiviteiten en training voor verbetering van functie en voorbeelden van endomarketing zijn.

zie ook de betekenis van marketing.