CSLL

Wat is CSLL:

De CSLL - Sociale bijdrage op het netto-inkomen is een bijdrage die is gecreëerd door wet 7.689 / 1988, zodat alle juridische entiteiten (PJ) en degenen die zijn opgenomen in de wetgeving op de inkomstenbelasting (IR), de sociale zekerheid financieel kunnen ondersteunen.

Sociale zekerheid bestaat uit middelen uit de federale, staats-, gemeentelijke en sociale bijdragen van de PJ, bedoeld om burgers te beschermen met betrekking tot hun rechten op gezondheid, pensionering en werkloosheid.

De berekeningsbasis van de CSLL is het nettoresultaat van de berekeningsperiode vóór de voorziening voor inkomstenbelasting. Zowel de berekeningsbasis als de tarieven zijn uiteengezet in artikel 57 van Wet 8981/1995.

De pc's die ervoor kiezen om de IR te berekenen voor werkelijke, veronderstelde, bemiddelde of geschatte winst moeten dezelfde procedure hebben bij CSLL, dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld IRPJ niet op basis van schatting en CSLL voor werkelijke winst kunnen kiezen.

De betaling van CSLL wordt gedaan door de PJ door het gebruik van het Federal Revenue Collection Document (DARF) in de takken van de Federal Revenue.