BSC - balanced scorecard

Wat is BSC - Balanced Scorecard:

BSC - Balanced Scorecard is een strategische planningstool waarin de entiteit haar doelen en strategieën duidelijk heeft gedefinieerd, om de bedrijfsprestaties te meten aan de hand van meetbare en verifieerbare indicatoren.

De BSC-methodologie werd voor het eerst gepubliceerd in 1992 door Robert S. Kaplan, een professor aan de Harvard Business School en David P. Norton, president van Renaissance Solutions, in een artikel dat parameters definieerde voor evaluatie en verbetering van bedrijfsprestaties.

De methode bestaat uit het op een gebalanceerde manier vaststellen van de oorzaak- en gevolgverbindingen tussen de vier bedrijfsevaluatie- indicatoren, die zijn:

Financieel: maak nieuwe prestatie-indicatoren zodat aandeelhouders een beter rendement op hun beleggingen kunnen hebben;

Klanten: om de mate van klanttevredenheid bij het bedrijf te kennen;

Interne processen: het bedrijf moet vaststellen of er producten met problemen zijn, of ze binnen de verwachte tijd zijn geleverd en wedden op de innovatie van haar producten;

Leren en groei: het gaat om de capaciteit en motivatie van het personeel en om een ​​beter informatiesysteem binnen het bedrijf.

In de BSC-analyse, als de vier indicatoren worden toegepast volgens de doelstellingen die door de entiteit worden voorgesteld, dat wil zeggen als ze in evenwicht zijn, betekent dit dat het bedrijf beter zal presteren, waardoor het mogelijk wordt nieuwe strategieën te ontwerpen.

Het BSC is gerelateerd aan de visie en strategie van een bedrijf, twee belangrijke gebieden voor het bedrijf om te slagen.