Niet-hernieuwbare energie

Wat is niet-hernieuwbare energie:

Niet-hernieuwbare energie is de aanduiding voor een energiebron die, eenmaal gebruikt, niet kan worden geregenereerd door mensen of de natuur in een nuttig tijdsbestek.

Fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas zijn voorbeelden van niet-hernieuwbare energie, omdat ze op een dag opraken. Evenzo is kernenergie (uranium) ook een soort niet-hernieuwbare energie. Uranium produceert efficiëntere en goedkopere energie dan fossiele brandstoffen, maar het gebruik ervan is gecompliceerder en afval dat het gevolg is van hun gebruik vormt een grotere bedreiging voor de mens.

In het huidige scenario van energiebronnen zijn niet-hernieuwbare energievormen het meest gebruikt. Een ander kenmerk van dit type energie is het potentieel voor milieuverontreiniging, aangezien het gebruik ervan leidt tot de uitstoot van koolstofdioxide en andere giftige gassen zoals stikstofoxide, zwavel en koolwaterstoffen. Deze gassen zijn verantwoordelijk voor het optreden van zure regen die de bodem en het water vervuilt. Koolstofdioxide dat vrijkomt in de atmosfeer, een gevolg van het gebruik van niet-hernieuwbare bronnen, is een van de hoofdoorzaken van het broeikaseffect, een van de ernstige milieuproblemen van dit moment.

Voor- en nadelen

Niet-hernieuwbare energiebronnen hebben voor- en nadelen en er zijn meer nadelen dan voordelen.

Nadelen :

  • zijn erg vervuilend (om deze reden worden ze als een soort vuile energie beschouwd);
  • zijn snel leeg;
  • een ruimtelijke beperking hebben, afkomstig van specifieke plaatsen op aarde;
  • de kosten van winning, behandeling en transport zijn erg hoog;
  • in veel gevallen is er alleen winst als de reserves groot zijn;
  • ernstige milieurampen.

voordelen:

  • een hoge energie-opbrengst hebben;
  • zijn gemakkelijk te vervoeren;
  • kan op verschillende manieren worden gebruikt;
  • veel banen creëren.