Kapitalisme en socialisme

Wat is kapitalisme en socialisme:

Kapitalisme en socialisme zijn twee bekende politiek-economische systemen die tegengesteld zijn .

Socialisme bestaat uit een theorie, doctrine of sociale praktijk die de publieke toe-eigening van de productiemiddelen en de onderdrukking van verschillen tussen sociale klassen voorstelt. Dit systeem suggereert een geleidelijke hervorming van de kapitalistische maatschappij, zich onderscheidend van het communisme, dat radicaler was en het einde van het kapitalistische systeem en de val van de bourgeoisie verdedigde door een gewapende revolutie.

Wetenschappelijk socialisme, ook bekend als marxisme, had als een van zijn doelstellingen het begrip van de oorsprong van het kapitalisme en kondigde het einde van dit systeem aan. De proletarische strijd, aangemoedigd door het wetenschappelijk socialisme, had hetzelfde internationale karakter van het kapitalisme en had een partijdige, centraliserende en samenhangende organisatie nodig.

Aan het einde van de negentiende eeuw hadden alle socialistische partijen als doel de strijd voor een klassenloze samenleving en geloofden zij in de vervanging van het kapitalisme door het socialisme. Er deden zich echter twee trends voor tussen de partijen: een revolutionair, die het principe van klassenstrijd en revolutionaire actie verdedigde, zonder samenwerking met burgerlijke regeringen te accepteren; en de reformist, die instemde met het integreren van regeringscoalities (sociaal-democratie).

Volgens de marxistisch-leninistische theorie komt de constructie van het socialisme overeen met de overgangsperiode die volgt op de val van het kapitalisme en die voorafgaat aan de vestiging van het communisme.

Meer informatie over socialisme.

Anderzijds heeft het kapitalisme tot doel het inkomen en de winst te verhogen. Er is veel kritiek geuit op dit systeem, omdat de concentratie en verdeling van het kapitalistisch inkomen sterk afhangt van de specifieke omstandigheden van elke samenleving.

Aanvankelijk was het kapitalisme verantwoordelijk voor ernstige misvormingen en sociale conflicten, omdat de slecht ontwikkelde industrie niet in staat was loontrekkenden op een organische manier op te nemen en evenmin in staat was om de economische onzekerheid te verlichten. Pas later, toen de productie van goederen toenam, was de levensstandaard van de arbeiders aanzienlijk gestegen.

De dynamiek als gevolg van de strijd om loonsverhogingen en de deelname van alle productiemedewerkers aan het kapitalisme zelf is het belangrijkste economische kenmerk van de twintigste eeuw en heeft tot verschillende posities geleid. Onder hen is radicaal communisme (met de nationalisatie van alle productiemiddelen) en sociale overeenstemming door de verdeling van inkomsten tussen managers, kapitalisten, werknemers en diensten.

Aan het einde van de achttiende eeuw hekelden verschillende denkers de tekortkomingen van het kapitalistische systeem, met kritiek op de inherente sociale onrechtvaardigheden. Kritiek kwam samen met alternatieve oplossingen van deze sociale hervormers die zichzelf utopische socialisten noemden. Een rechtvaardiger arbeids- en sociale orde werd voorgesteld, waar mannen hun aangeboren neiging tot solidariteit en associatieve leven konden ontwikkelen.

Meer informatie over het kapitalisme.

Verschillen tussen kapitalisme en socialisme

Deze twee systemen hebben veel verschillen, omdat ze tegengesteld zijn. Terwijl in het kapitalisme de overheid weinig ingrijpt in de economie, is er in het socialisme een grote tussenkomst van de overheid. Het kapitalisme begunstigt degenen die geld hebben, en geeft individuen de vrijheid om bedrijven te creëren, maar creëert zeer verschillende sociale klassen en daaruit voortvloeiende sociale ongelijkheden.

Het socialisme heeft als visie het algemeen welzijn van alle individuen in de samenleving en de overheid biedt wat nodig is voor de burgers. Een nadeel van dit systeem is dat het moeilijk is om zaken te doen wanneer alles wordt gecontroleerd en beperkt door de overheid. Een andere beperking van het socialisme is dat de uitvoering ervan erg gecompliceerd is, en in verschillende socialistische landen worden mensen momenteel uitgebuit door hun regeringen.

Lees meer over de belangrijkste kenmerken van het kapitalisme.

Koude oorlog

De Koude Oorlog was het conflict van landen dat het kapitalisme en het socialisme vertegenwoordigde en de wereld probeerde te domineren. De twee belangrijkste actoren waren de Verenigde Staten (kapitalisme) en de USSR (Sovjetunie, het huidige Rusland). De aanduiding "koud" werd gegeven omdat er geen directe aanvallen waren, ondanks de ongelooflijke oorlogszuchtige kracht van de acteurs. Een oorlogszuchtig conflict kan catastrofale gevolgen hebben en kan zelfs de vernietiging van de aarde betekenen.

De Koude Oorlog eindigde in het begin van de jaren negentig met de overwinning van de Verenigde Staten en het kapitalisme, wat de prevalentie van dit politieke systeem vandaag verklaart.

Meer informatie over de Koude Oorlog.