tarief

Wat is Tarief:

Pauta is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord dat een lijst of relatie betekent . Het is afkomstig van de Latijnse term pactus, die iets beschrijft dat is vastgesteld of opgelost .

De horizontale lijnen op een vel papier worden ook wel patroon genoemd. Vroeger bestond het personeel uit een vel papier met lijnen die onder het papier (zonder lijnen) werden geplaatst waar een brief werd geschreven, zodat de lijnen recht waren.

In de context van muziek komt het muzikale personeel (of het muzikale personeel) overeen met de vijf parallelle lijnen waar de muzieknoten worden geïntroduceerd.

In de wet gebruikt een rechter een agenda om de relaties vast te stellen van data en gebeurtenissen die zullen worden beoordeeld.

De bijwoordelijke zin ' op de agenda ' betekent dat er iets moet worden besproken, of dat het aan de orde van de dag is. Bijvoorbeeld: we moeten er morgen over praten, omdat het niet op de agenda staat.

De agenda van een vergadering is een soort document dat de onderwerpen bevat die tijdens een bepaalde vergadering moeten worden behandeld.

Fiscale agenda

De fiscale agenda is een instrument dat wordt gebruikt in het kader van de administratie, dat op fiscaal gebied moet leiden en controleren. Het belastingoverzicht informeert de marktwaarde van een bepaald product, wat helpt bij de definitie van de ICMS-berekeningsbasis.

Journalistieke agenda

De journalistieke agenda is een belangrijk element van de journalistiek. De agenda dient de journalist als uitgangspunt voor een verhaal. De agenda moet instructies bevatten die de journalist bij zijn taak begeleiden, met details over de aanpak die hij moet volgen om de rapportage te doen.

Vroeger stond de schrijver van de agenda bekend als een pauteiro. Tegenwoordig wordt de agenda echter meestal gemaakt door redacteuren en sub-editors.