schandelijk

Wat is Outrageous:

Outrageous is een bijvoeglijk naamwoord dat iets classificeert of iemand die de waardigheid van iemand overtrapt, beledigt, tart of aanvalt .

Outrageous komt overeen met het werkwoord outrajar en het zelfstandig naamwoord verontwaardiging en is synoniem met woedend, vernederend en schadelijk. Dit woord komt voort uit de archaïsche Franse verontwaardiging, wat betekent " de grenzen overschrijden ".

Het is bekend dat een schandalig persoon aanstootgevende taal gebruikt die de moraliteit van anderen schaadt en aantast en hun principes schaadt. Een schandalige manifestatie is een uiting van gebrek aan respect en druist in tegen de normen van gezond verstand en veroorzaakt overtredingen bij de betrokken personen. Vb: Het publiek was ongelovig en stil omdat ze nog nooit zo'n schandalige speech in hun leven hadden gehoord.