blasé

Wat is Blasé:

Blasé (of blasée, in zijn vrouwelijke vorm) is een bijvoeglijk naamwoord van de Franse taal, dat de houding van een sceptisch, apathisch of onverschillig persoon classificeert.

Dit woord is de werkwoordsvorm in het voltooid deelwoord van het werkwoord in Franse blaser, dat de handeling aangeeft van ongevoelig of onverschillig maken. Dit werkwoord is afgeleid van het werkwoord blasen van de Nederlandse taal, wat betekent "vullen" of "blazen".

Een blasé persoon kan deze houding hebben omdat zijn zintuigen verzwakt zijn door excessen. Het wordt ook geclassificeerd als een kenmerk van een persoon die zich niet bewust of afstandelijk van een onderwerp bevindt, terwijl hij in feite aandacht zou moeten tonen. Vb .: de leraren waren teleurgesteld over hem, omdat hij in de klas altijd een blassche houding had.

Een persoon kan een blasische houding onthullen door verveling, vermoeidheid of snobistisch zijn.

Wat betreft de uitspraak van dit woord, hoewel het geschreven is als blasé, wordt het uitgesproken als "blasê", iets dat met veel andere woorden in het Frans gebeurt.

Het komt vrij vaak voor dat een blasje persoon wordt geclassificeerd als arrogant omdat hij geen interesse toont in de dingen om hem heen en lijkt te geven om de meningen en interesses van anderen.

Simmel en de blasé- houding

Volgens de Duitse socioloog George Simmel is de essentie van blasegedrag de onverschilligheid die wordt getoond in het geval van het onderscheid tussen dingen. Bovendien beschrijft Simmel het blasé individu als " niet in staat om met de juiste energieën op nieuwe stimuli te reageren ".