Nadenken

Wat is nadenken:

Overdenken is handelen met aandacht, dat wil zeggen, met reflectie, met voorzichtigheid, met gezond verstand, met oordeel, met relevantie.

Nadenken is nadenken over een bepaalde situatie, het maken van een evaluatie, is proberen een oplossing te vinden.

Het woord ponderar is een transitief werkwoord dat verschillende acties betekent:

1 - Het is om in detail te onderzoeken, om matig te waarderen, te meten, te denken, te berekenen, gelijk te stellen. Bijv .: De vader peinsde ( onderzocht ) uitvoerig de argumenten gepresenteerd door de zoon.

2 - Het is om te argumenteren of te demonstreren iets belangrijks, dat aandacht verdient. Bijv .: De jonge man (hij argumenteerde ) hield er niet van om met het vliegtuig te reizen.

3 - Het is om veel na te denken, te mediteren, te denken, voordat je een oplossing neemt. Bijv .: Hij peinsde (weerspiegeld ) over zijn beslissing om te scheiden.

4 - Het is om te betogen, te overwegen ter verdediging van een mening. Bijv .: Hij peinsde (betoogde ) tegen zijn vriend dat dit niet de beste oplossing was.