beschaving

Wat is Civilization:

Beschaving is de verzameling personages die eigen is aan het sociale, politieke, economische en culturele leven van een land of regio . Het is de handeling of het effect van beschaving (als), dat wil zeggen van burgerlijk, hoffelijk, beschaafd worden.

Beschaving is de staat van de sociale cultuur, gekenmerkt door relatieve vooruitgang op het gebied van wetenschap, religie, politiek, kunst, expressiemiddelen, economische en wetenschappelijke technieken en een zekere verfijning van de gebruiken.

Beschavingen zijn gevormd in verschillende tijdperken en worden bestudeerd door de analyse en interpretaties van historici die overblijfselen gebruiken die door de mens zijn achtergelaten, waaronder archeologische overblijfselen, monumenten, tradities en geschreven documenten die fundamenteel zijn voor de kennis van de geschiedenis van een beschaving.

Volgens de Nederlandse historicus Johan Huizinga (1872-1945) is het alleen mogelijk om een ​​glimp op te vangen van het bestaan ​​van een beschaving wanneer aan drie primaire vereisten is voldaan:

1 - een zekere mate van beheersing van de fysieke aard door middel van goede wetenschappelijke en industriële technieken.

2 - een onmisbare balans tussen deze technische vooruitgang en dit rijk van de mens over de fysieke natuur, en een overeenkomstige morele vooruitgang en de overheersing van de mens over zijn eigen spirituele aard.

3 - het bestaan ​​van een gemeenschappelijk ideaal, kenmerkend voor het spirituele kenmerk van een tijdperk of een volk.