puritein

Wat is Puritan:

Puritan betekent moralistisch, rigide, sober . Het is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om die strikte persoon aan te wijzen bij de toepassing van morele principes, in ideeën en gewoonten, in het bijzonder met betrekking tot seksueel gedrag. Zij is de aanhanger van het puritanisme.

Puriteinse revolutie

Het puritanisme was een protestantse doctrine gebaseerd op het calvinisme, geleid door rigide morele principes en eenvoudige vorm van aanbidding, beoefend in Engeland in de zestiende eeuw, waar de voorschriften gebaseerd waren op zuiver christendom, volgens gedragsregels die strenger zijn dan die gewoonlijk van kracht zijn.

Het calvinisme beschouwde de eucharistie als een viering van het laatste avondmaal van Christus, elimineerde rituelen en instrumentale muziek in de mis, kleedde de kerken van glas in lood, afbeeldingen en beelden uit, beperkte aanbidding tot een preek tussen vier muren, verstoken van versieringen. Hij schafte de paas- en kerstvieringen af ​​en wist alle overblijfselen van het bisschoppelijke systeem uit: congregaties zouden hun eigen priesters en predikers moeten kiezen, terwijl een hoger college van predikanten de kerk zou regeren.

De puriteinen die het puritanisme in Engeland beleden, werden vervolgd door de Stuarts-dynastie, waardoor veel van hun volgelingen naar Amerika emigreerden.