klanknabootsing

Wat is Onomatopee?

Onomatopee is een taal van de Portugese taal, behorend tot de groep "figuren van woorden" en geeft de reproductie van natuurlijke geluiden of geluiden aan .

Onomatopee is het proces waarbij woorden of fonemen worden gevormd om te proberen het geluid van een geluid te imiteren wanneer ze worden uitgesproken.

Gewoonlijk worden onomatopeeën geassocieerd met onomatopoies, de actie om nieuwe woorden te creëren, ook bekend onder neologismen .

Deze manier van spreken wordt veel gebruikt in stripverhalen of stripverhalen .

Onomatopeeën helpen, net als de andere figuren in de taal, om een ​​effectievere manier te creëren om taal als een sociaal fenomeen te gebruiken, door ons te helpen een glimp op te vangen van de symboliek van sommige gesprekken en geschreven werken, zoals met strips bijvoorbeeld.

Onomatopeeën kunnen variëren afhankelijk van de gesproken taal, vanwege de verschillende soorten fonemen die woorden hebben. In het Engels worden bijvoorbeeld onomatopeeën zoals " ai " (pijn), " atchim " (niezen) en " bi-bi " (hoorn) respectievelijk gerepresenteerd door " ouch ", " atchoo " en " beep-piep " .

Voorbeelden van onomatopeeën

 • trrrim, trrrim = telefoon rinkelen
 • smakken = zoenen geluid
 • pow = punch, punch
 • tic-tac = werkende klok
 • boem! = explosie
 • snuif ruiken = huilen
 • knal, knal = schot
 • auau = hartslag
 • miauwen = miauwen van een kat
 • grrr = boos gebrul

Zie ook:

 • Taalcijfers