Wetenschappelijke tekst

Wat is een wetenschappelijke tekst:

Een wetenschappelijke tekst is een tekstuele productie, een geschreven verhaal dat een concept of theorie benadert, gebaseerd op wetenschappelijke kennis door wetenschappelijke taal .

Volgens de etymologie stamt het woordtekst uit in het werkwoord in het Latijn texere, wat betekent weven. Op deze manier is het mogelijk om te bevestigen dat een tekst bestaat uit het samenvoegen van woorden, het creëren van uitspraken die tot doel hebben een bepaald type inhoud naar de lezer te verzenden.

De taal die in een tekst wordt gebruikt, is dus afhankelijk van het doel of de lezers voor wie het is geschreven. Zo is een wetenschappelijke tekst opgebouwd met een wetenschappelijke taal, specifiek voor een specifieke gemeenschap. Taal moet objectief zijn, geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid. In de wetenschappelijke tekst is er geen aandacht voor esthetiek, zoals in een poëtische tekst bijvoorbeeld.

Vaak drukken wetenschappelijke teksten resultaten uit die in een soort van ervaring zijn verkregen en hebben als doelgroep andere elementen van de wetenschappelijke gemeenschap, ook geïnteresseerd in hetzelfde onderzoeksobject.

Wetenschappelijke artikelen of teksten moeten bepaalde normen naleven, die in Brazilië worden bepaald door ABNT (NBR 6022). Deze standaarden presenteren standaarden met betrekking tot opmaak, paginering, citaten, voetnoten, bibliografische referenties, enz.

In het Engels wordt de uitdrukking "wetenschappelijke tekst" vertaald door een wetenschappelijk artikel .

Kenmerk van wetenschappelijke tekst

Vaak vereist het lezen van een wetenschappelijke tekst enige theoretische kennis over het onderwerp dat in de tekst wordt behandeld. Daarom vereist een wetenschappelijke tekst vaak een eerdere lezing van andere teksten met informatie over het onderwerp in kwestie.

De wetenschappelijke teksten zijn specifiek en hebben tot doel een bepaald thema uit te diepen. Om deze reden is het een tekst die veel aandacht vereist op het moment van lezen, omdat deze een complexere taal bevat die gerelateerd is aan sommige concepten en theorieën.

Een wetenschappelijke tekst over het broeikaseffect is bijvoorbeeld een tekst die het fenomeen van het broeikaseffect op een wetenschappelijke manier behandelt, met goed gedefinieerde gegevens en concepten. Op dezelfde manier kan het ook concrete gegevens van wetenschappelijk onderzoek onthullen, die het mogelijk maken om een ​​conclusie te trekken in het onderwerp in kwestie.

Structuur van de wetenschappelijke tekst

Een wetenschappelijk werk of artikel, samengesteld uit wetenschappelijke teksten, heeft een gedefinieerde structuur. Het is samengesteld uit een buitenste deel en een binnenste gedeelte. Deze delen bevatten mogelijk voor-tekstuele, tekstuele en post-tekstuele elementen.

Het externe deel van het werk bestaat alleen uit pre-tekstuele elementen, zoals de omslag. Het binnenste gedeelte heeft ook pre-tekstuele componenten zoals het voorblad, abstract goedkeuringsformulier in de lokale en buitenlandse taal, abstract, bedankt, enz. De tekstuele elementen bestaan ​​in de introductie, ontwikkeling en conclusie van het betreffende onderwerp. Post-tekstuele verwijzingen verwijzen naar referenties, bijlagen of indexen.