verplicht

Wat betekent verplicht:

Verplicht is een mannelijk bijvoeglijk naamwoord dat iets classificeert dat iemand dwingt of dwingt iets te doen .

Sommige synoniemen van verplicht zijn: verplicht, gedwongen, onmisbaar. Aan de andere kant zijn de antoniemen ervan: vrijwillig, vrijwillig en optioneel.

Dit woord komt voort uit de Latijnse dwang en houdt verband met dwang, iets dat wordt opgelegd, of dat met dwang of verplicht moet worden vervuld.

De term verplichte arbeid verwijst naar de situatie waarin een persoon of groep door dreigementen een of ander werk moet doen. Vaak wordt verplichte arbeid gedefinieerd als 'moderne slavernij', want als ze hun taken niet uitvoeren, lijden ze onder fysieke of psychologische gevolgen.

Bankieren verplicht

Deze uitdrukkingen, ook wel verplichte incasso en verplichte storting genoemd, duiden een instrument aan dat door de centrale bank wordt gebruikt om te bepalen hoeveel geld in omloop is in de economie.

Deze aanbetalingen worden verplicht genoemd omdat banken verplicht zijn om een ​​deel van hun deposito's bij de centrale bank te deponeren in de vorm van vraag, spaartegoeden of termijndeposito's.

Deze verplichte stortingen dragen bij aan de financiële stabiliteit en beïnvloeden de actuele rentetarieven en het beschikbare krediet.

Verplichte lening

De verplichte lening is een terugbetaalbare belasting, dat wil zeggen, na enige tijd moet worden teruggegeven aan de belastingbetaler.

Volgens artikel 148 van de federale grondwet kan de verplichte lening alleen worden toegepast door de Unie en in specifieke situaties. De grondwet voorziet in twee situaties: wanneer de staat hoger is dan verwachte uitgaven veroorzaakt door een openbare ramp of oorlog, of wanneer het van essentieel belang is om een ​​dringende publieke investering met een hoog nationaal belang te doen.