reden

Wat is een reden:

Reden, in algemene zin , is het vermogen van de intellectuele kennis eigen aan de mens, het is een begrip, in tegenstelling tot emotie. Het is het vermogen van deductief denken, bereikt door middel van argumenten en abstracties. Het is het vermogen om te redeneren, op te stijgen naar ideeën.

Het woord 'rede' komt van het Latijnse woord 'ratio' en van het Griekse woord 'logos', wat betekent 'verzamelen', 'verbinden', 'meten', 'rekenen', redeneren betekent dus denken, ordelijk, duidelijk en begrijpelijk spreken.

Het woord verstand wordt in vele opzichten gebruikt, het kan het vermogen zijn om een ​​beoordeling op de juiste manier te maken, waar gezond verstand de overhand heeft, en voorzichtigheid, waarbij we ons veilig voelen of iets weten. Bijv .: "Ik heb gelijk." "Hij heeft niet gelijk."

De rede kan ook de oorzaak of het motief van een actie, een houding of een standpunt betekenen. Bijv .: "Zij was de belangrijkste reden voor hem om terug te komen."

Het woord 'reden' wordt ook gebruikt als iets dat je kunt hebben of verliezen. Bijv .: "Hij is zijn verstand kwijt." "Hij is hersteld van zijn gedachten."

Sommige synoniemen van reden zijn: motief, voorwendsel, rechtvaardiging, zekerheid en helderheid.

Reden in de filosofie

Filosofie ziet de rede als het morele geweten dat de wil leidt en ethische doelen voor actie biedt. Voor veel filosofen is de rede het morele en intellectuele vermogen van de mens, en ook het oorspronkelijke bezit of de kwaliteit van de dingen zelf.

In de beroemde zin van de Franse filosoof Pascal (1623-1662): 'Het hart heeft redenen die de rede zelf niet kent', het woord 'reden' heeft twee betekenissen, terwijl 'redenen' de emoties van het hart zijn, 'reden' en moraal van de perceptie van dingen.

Reden in de wiskunde

In de wiskunde is ratio het constante verschil tussen twee opeenvolgende termen van de progressie als het rekenkundig is en het quotiënt tussen twee opeenvolgende termen als het geometrisch is.

Boekhoudingsratio

Bij de boekhouding is het grootboek het boek dat bedoeld is om journaalboekingen van alle boekhoudingen van een bedrijf te ontvangen. Het is een boek dat verplicht is volgens de handelswetgeving en heeft als doel om alle analytische bewegingen van de rekeningen die in het dagboek zijn geschreven en constant in de balans van het bedrijf te demonstreren.

Sociale reden

Bedrijfsnaam is de naam waaronder een rechtspersoon zich identificeert om zijn formele activiteiten uit te voeren, zoals akten, contracten, volmachten, enz. Het is de naam die het bedrijf heeft geregistreerd en dat de ondernemer het exclusieve exclusieve gebruik heeft dat wordt gegarandeerd door de federale grondwet.

Zie ook

  • rationalisme