scatology

Wat is Eschatology:

Eschatologie is een theorie over de gebeurtenissen van het einde van de wereld en van de mensheid, dat wil zeggen, de laatste dingen die moeten gebeuren voor en na het uitsterven van het leven op aarde.

Het woord eschatologie, in de Portugese taal, kan nog steeds de handeling van het analyseren van uitwerpselen (uitwerpselen) betekenen, zijnde een synoniem van gewascologie, naam gegeven in de tak van geneeskunde aan laboratoriumonderzoeken van menselijk afval, specifiek uitwerpselen.

Uitgaande van een figuratieve betekenis kan deze term nog steeds gerelateerd zijn aan de smaak van bepaalde personen voor obscene of smerige inhoud.

Het antwoord op het enorme onderscheid tussen de betekenissen van beide termen kan gevonden worden in de etymologische wortels van woorden.

Eschatologie, in de zin van 'theorie over de laatste dingen die zullen gebeuren aan het einde van de mensheid', kwam van de Griekse eskatos, wat 'extreem' of 'laatste' betekent, die aan de achtervoegsel logia (studie) heeft toegevoegd, de betekenis vormt letterlijke "studie van de laatste dingen".

Het woord eschatologie, in de betekenis van 'smaak voor uitwerpselen', is echter afkomstig van de Griekse term skatós, wat 'uitwerpselen' betekent.

Bijbelse Eschatologie

In de religieuze sfeer, wordt eschatologie beschouwd als een doctrine die alle dingen bestudeert die zullen gebeuren vóór en na het Laatste Oordeel, dat wil zeggen, het einde van de menselijke soort op de planeet Aarde.

In die zin kan de eschatologie een apocalyptische en profetische toon aannemen, met als waarheid het idee van dood en opstanding.

Leer meer over de betekenis van de opstanding.