dubbelzinnig

Wat is dubbelzinnig:

Dubbelzinnig is een bijvoeglijk naamwoord in de Portugese taal dat iets definieert dat meer dan één betekenis heeft of kan hebben. Iets dat meerdere betekenissen kan hebben.

In de grammatica van de Portugese taal wordt gezegd dat een woord, woord of zin dubbelzinnig is wanneer het een betekenis presenteert die verschillende interpretaties mogelijk maakt. Dubbelzinnige termen kunnen zelfs totaal verschillende betekenissen hebben.

Het woord 'bank' kan bijvoorbeeld worden geïnterpreteerd als een bankhuis en een stoel. 'Bedrijf' is ook een ander voorbeeld van een dubbelzinnige term, want het kan 'bedrijf van personen' of 'een bedrijf' betekenen.

Wanneer een woord meerdere betekenissen heeft, kan het ook polysemie worden genoemd.

Meer informatie over de betekenis van Polysemie.

Dubbelzinnige woorden moeten binnen een context worden gebruikt, waarbij misverstanden en onzekerheden over de werkelijke intentie van de boodschap moeten worden vermeden of gehinderd.

Een antwoord is dubbelzinnig wanneer het een onzekere, twijfelachtige of misleidende betekenis heeft.

Ambiguïteit is de staat of kwaliteit van wat dubbelzinnig is, wat ook uitdrukking kan geven aan besluiteloosheid, onzekerheid en onbepaaldheid.

Meer informatie over de betekenis van dubbelzinnigheid.

Synoniemen voor ambigu

 • twijfelachtig
 • twijfelachtig
 • raadselachtig
 • misvatting
 • onnauwkeurig
 • onzeker
 • onbepaald
 • problematisch
 • aarzelend
 • onnauwkeurig
 • neutrale

Zie ook de betekenis van Diobius en 6 voorbeelden van ambiguïteit.