innatism

Wat is Inatism:

Inatisme is een filosofische ideologie die gelooft de kennis van een individu te zijn, een aangeboren kenmerk, dat wil zeggen dat ermee wordt geboren.

In deze theorie is het idee van kennis die is voortgekomen uit het individuele leerproces en de individuele ervaringen van mensen in diskrediet gebracht.

Voor de voorstanders van de theorie van de traagheid, zouden alle basiskwaliteiten en capaciteiten van kennis van de mens al aanwezig zijn in de persoon vanaf zijn geboorte.

Deze eigenschappen zouden door erfelijkheid worden overgedragen, met andere woorden, het zijn karakteristieken die door genetische erfenis van ouder op afstammeling worden overgedragen.

Het inatistische denken verwerpt de mogelijkheid om de mens te perfectioneren, die na zijn geboorte niet in staat zou zijn om te evolueren of mogelijkheden voor veranderingen zou hebben.

Het individu wordt gezien als een statisch wezen, dat van oorsprong al een eerder gedefinieerde persoonlijkheid, overtuigingen, gewoonten, waarden en sociaal gedrag heeft.

Deze theorie opent ruimte voor ideologieën die sociale hiërarchisering bepleiten, dat wil zeggen wanneer een bepaalde groep mensen 'van nature' intelligenter of treffender is dan anderen.

Volgens de inactiviteit dient het onderwijs alleen maar te dienen om de 'essentie' te wekken die in elk individu bestaat. Leraren wordt geadviseerd om zich niet te bemoeien met het leerproces van hun studenten.

Van daaruit hangt succes of falen alleen af ​​van de student, want als hij een bepaald onderwerp of wetenschap niet kan absorberen of leren, ontbrak de rechtvaardiging in zijn genetische vermogen of geschiktheid voor die kwestie.

Inatism en empirisme

Net als inatisme is empirisme een filosofische gedachte die probeert het leerproces van mensen te verklaren.

Beide theorieën worden echter in hun definities als volkomen tegengesteld beschouwd.

Empirisme gelooft dat de ideeën van individuen alleen worden ontwikkeld vanuit de ervaringen die door elke persoon worden beleefd .

Voor empirie wordt alle kennis gecreëerd door een ervaring, door het vangen van de zintuigen.

De menselijke geest zou worden geboren als een 'leeg vel', waarbij de individuele indrukken die door elk individu worden vastgelegd, gedurende het hele leven worden vastgelegd.

Leer meer over de betekenis van Empiricism.

Platonisch inatisme

Een van de eerste filosofen die het idee van aangeboren kennis verdedigde, was Plato.

Platonische traagheid bevestigde dat "de ziel het lichaam vervolgt", dat wil zeggen dat de hele mens al de kennis die in zijn ziel opgeslagen is, bezit van de incarnaties uit het verleden. Wanneer het individu incarneert, zou hij zijn kennisbasis gereed hebben.

Plato zei dat dergelijke 'slaapkennis' in het leven moet worden uitgewerkt en georganiseerd om 'ware kennis' te worden.