uitlegging

Wat is Exegese:

Exegese is een gedetailleerde, zorgvuldige analyse, interpretatie of verklaring van een werk, een tekst, een woord of een uitdrukking.

Etymologisch is deze term afkomstig van de Griekse exégésis, wat "interpretatie", "vertaling" of "het uitvoeren (blootleggen) van de feiten" betekent.

Normaal gesproken wordt de exegese gebruikt voor de interpretatie en kritische uitleg van artistieke, juridische en literaire werken, met name religieuze teksten.

Exegeten, gegeven aan de exegese, moeten bekwaam zijn in een breed scala van disciplines die kritische analyse stimuleren, zoals tekstkritiek, historische en culturele achtergrondstudie, onderzoek naar de oorsprong van de tekst en andere grammaticale en van het originele werk.

Bijbelse exegese

In de bijbel is de exegese de studie van de grammaticale en systematische interpretatie van de Heilige Schrift.

Opdat een persoon een bijbelse exegese zou kunnen doen, moet hij een specialist zijn in de oorspronkelijke bijbelse talen, zoals het Grieks en het Hebreeuws.

Het tegenovergestelde van bijbelse exegese is eisegenese, wanneer de interpretatie uitsluitend gebaseerd is op subjectieve theorieën, zonder een diep en echt onderzoek of een analyse van de tekst.

Juridische exegese

Juridische exegese is gebaseerd op de zogenaamde School of Exegesis, een stroming van het juspositivistische denken, dat wil zeggen het wettelijke fenomeen probeert te verklaren uit de normen en wetten die zijn vastgesteld door de autoriteiten van een bepaalde samenleving.

Exegese en hermeneutiek

Hermeneutiek wordt door velen beschouwd als een synoniem van exegese, omdat het ook de kunst of techniek van het interpreteren en verklaren van een tekst omvat.

Meer informatie over de betekenis van Hermeneutiek.

In werkelijkheid is het belangrijkste verschil tussen exegese en hermeneutiek de specifieke regels en technieken die elk interpretatiesysteem heeft.

Zie ook de betekenis van Homiletics.