onbeschaamd

Wat is Insolent:

Insolent is een bijvoeglijk naamwoord van twee genres in de Portugese taal, dat wordt gebruikt om iemand te karakteriseren die respectloos is in zijn acties of in wat hij tegen anderen zegt .

Er is nog een andere betekenis voor het onbeschaamde woord, verwijzend naar wat er heel zelden gebeurt, iets dat als ongewoon of ongebruikelijk wordt beschouwd.

Het meest gebruikte gebruik voor deze term is echter gerelateerd aan arrogant gedrag, dat wil zeggen een persoon die andere mensen behandelt als 'inferieure wezens'.

Voorbeeld: "De zoon was tijdens de vergadering erg onbeschaamd tegen de ouders".

Een onbeschaamde persoon is ook niet gewend om sociale conventies na te leven of de rechten van anderen te respecteren.

De etymologische wortel van het woord "onbeschaamd" is in het Latijnse insolens, wat "niet-gewend" of "arrogant" betekent.

De belangrijkste antoniemen van onbeschaamd zijn: connaisseur, delicaat, complimenterend en verheugend.

In het Engels wordt het woord 'brutaal' vertaald naar onbeschaamd .

Synoniemen voor insolente

 • arrogant
 • prikkelbaar
 • ongebreidelde
 • schijnbaar
 • officieus
 • schaamteloos
 • brutaal
 • minachtend
 • ongelegen
 • roekeloos
 • stout

Zie ook de betekenis van vetgedrukt.