beschuldiging

Wat is Delación:

Geven is het effect of de daad van het weggeven, dat wil zeggen, een klacht indienen over iets dat als een geheim werd gehouden.

Deze term - delatie - is gebruikelijk op juridisch gebied, wanneer er sprake is van de beschuldiging van het bepalen van het individu door een ander, in de vorm van een klacht.

Bekroonde feedback

Dit is een typische uitdrukking van de juridische omgeving en bepaalt een soort "uitwisseling van gunsten" tussen de rechter en de beklaagde.

De prijswinnende daad gebeurt wanneer de verdachte van een bepaalde misdaad belangrijke informatie over de zaak aan de rechter verschaft, waardoor anderen die betrokken zijn bij de overtreding kunnen worden gepakt.

Als beloning krijgt de informant een verzachting in zijn straf, als de informatie die hij heeft verstrekt, echt belangrijk is voor de oplossing van de misdaad.

Lees meer over de betekenis van het verlenen van een akte.

Apocriefe openbaring

Apocriefe veroordeling is de anonieme beschuldiging, wanneer de aanklager besluit een beschuldiging aan te voeren of iets aan de kaak te stellen, maar zijn identiteit in anonimiteit bewaart.

Meer informatie over de betekenis van Delator.